Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich informacji podczas korzystania z Usługi oraz informuje Cię o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni.

Używamy Twoich danych osobowych do świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Niniejsza Polityka prywatności została utworzona przy pomocy Generatora zasad prywatności.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie zdefiniowane w następujących warunkach. Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Do celów niniejszej Polityki prywatności:

 • Konto oznacza unikatowe konto utworzone w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub części naszej Usługi.
 • Firma (określana jako Firma, My, My lub Our w niniejszej Umowie) odnosi się do watchesbuy.to.
 • Pliki cookie to małe pliki umieszczane na komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu przez witrynę internetową, zawierającą szczegóły Twojej historii przeglądania w tej witrynie i jej wielu zastosowań.
 • Kraj odnosi się do: Albania
 • Urządzenie < / strong> oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.
 • Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby .
 • Usługa odnosi się do Serwisu.
 • Usługodawca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Firma. Odnosi się do firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Firmę w celu ułatwienia Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy Spółce w analizowaniu sposobu korzystania z Usługi.
 • Zewnętrzna usługa mediów społecznościowych oznacza dowolną witrynę internetową lub dowolną witrynę sieci społecznościowej, za pośrednictwem której Użytkownik może się zalogować lub utworzyć konto w celu korzystania z Usługi.
 • Dane użytkowania to dane zbierane automatycznie, generowane podczas korzystania z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).
 • Witryna odnosi się do watchesbuy.to, dostępnej pod adresem https://www.watchesbuy.to
 • Ty oznacza osobę, która uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta, lub firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta, stosownie do przypadku.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Typy gromadzonych danych

Dane osobowe

Korzystając z naszej Usługi, możemy poprosić Cię o podanie nam pewnych danych osobowych, które można wykorzystać do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Cię. Informacje umożliwiające identyfikację osoby mogą obejmować między innymi:

 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Dane dotyczące użytkowania

Dane dotyczące użytkowania

Dane dotyczące użytkowania są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować takie informacje, jak adres IP Twojego urządzenia (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które odwiedzasz, czas i data Twojej wizyty, czas spędzony na tych strony, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego lub za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy automatycznie zbierać pewne informacje, w tym między innymi rodzaj używanego urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego , Twój mobilny system operacyjny, typ używanej przez Ciebie mobilnej przeglądarki internetowej, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Możemy również zbierać informacje, które Twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia do śledzenia aktywności w naszym serwisie i przechowywania określonych informacji. Wykorzystywane technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania Naszej Usługi.

Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi.

Pliki cookie mogą być plikami trwałymi lub sesyjnymi. Trwałe pliki cookie pozostają na Twoim komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym po przejściu do trybu offline, natomiast sesyjne pliki cookie są usuwane, gdy tylko zamkniesz przeglądarkę internetową. Dowiedz się więcej o plikach cookie: Pliki cookie: co robią?

Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie do celów określonych poniżej:

 • Niezbędne / niezbędne pliki cookie Typ: Sesyjne pliki cookie Administrowane przez: My Cel: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Witryny i umożliwienia korzystania z niektórych jej funkcji . Pomagają w uwierzytelnianiu użytkowników i zapobieganiu nieuczciwemu wykorzystaniu kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi, o które prosiłeś, nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie wyłącznie do świadczenia tych usług.
 • Polityka plików cookie / powiadomienie o akceptacji plików cookie. Typ: Trwałe pliki cookie administrowane przez: My Cel: Te pliki cookie identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali użycie plików cookie w Witrynie.
 • Funkcjonalne pliki cookie Typ: Trwałe pliki cookie administrowane przez: Nas Cel: Te Pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory dokonywane podczas korzystania z Witryny, takie jak zapamiętywanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie bardziej osobistego doświadczenia i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania preferencji za każdym razem, gdy korzystasz z Witryny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie i Twoich wyborów dotyczących plików cookie, odwiedź naszą Politykę plików cookie lub sekcję dotyczącą plików cookie w naszej Polityce prywatności.

Wykorzystanie Twoich danych osobowych

Firma może wykorzystywać Dane osobowe w następujących celach:

 • Aby świadczyć i utrzymywać naszą Usługę , w tym monitorować korzystanie z naszej Usługi.
 • Aby zarządzać Twoim kontem: aby zarządzać Twoja rejestracja jako użytkownika Usługi. Podane przez Ciebie dane osobowe mogą zapewnić Ci dostęp do różnych funkcji Usługi, które są dostępne dla Ciebie jako zarejestrowanego użytkownika.
 • W celu wykonania umowy: opracowanie, zgodność oraz zobowiązanie do zawarcia umowy zakupu produktów, towarów lub usług, które kupiłeś lub jakiejkolwiek innej umowy z nami za pośrednictwem Usługi.
 • Aby skontaktować się z Tobą: Aby skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej , rozmowy telefoniczne, SMS-y lub inne równoważne formy komunikacji elektronicznej, takie jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikacji informacyjnej związanej z funkcjami, produktami lub usługami objętymi umową, w tym aktualizacjami zabezpieczeń, gdy jest to konieczne lub uzasadnione do ich wdrożenia.
 • Aby dostarczać Ci wiadomości, oferty specjalne i ogólne informacje o innych oferowanych przez nas towarach, usługach i wydarzeniach, które są podobne do tych, które już kupiłeś lub o które pytałeś, chyba że Zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji.
 • Aby zarządzać Twoimi prośbami: Aby uczestniczyć i zarządzać Twoimi żądaniami do Nas.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Usługodawcom: możemy udostępniać Twoje dane osobowe Usługodawcom w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi oraz kontaktowania się z Tobą.
 • W przypadku transferów biznesowych: możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane osobowe w związku lub w trakcie negocjacji fuzji, sprzedaży aktywów Spółki, finansowania lub nabycia całości lub części naszej działalności innej firmie. < / li>
 • Podmiotom stowarzyszonym: możemy udostępniać Twoje informacje naszym podmiotom stowarzyszonym, w którym to przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów stowarzyszonych przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą firmę macierzystą i wszelkie inne spółki zależne, partnerów joint venture lub inne firmy, które kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą z nami.
 • Partnerom biznesowym: możemy udostępniać informacje z naszymi partnerami biznesowymi w celu zaoferowania Ci określonych produktów, usług lub promocji.
 • Z innymi użytkownikami: kiedy udostępniasz dane osobowe lub w inny sposób wchodzisz w interakcje w miejscach publicznych z innymi użytkownikami, takimi jak informacje mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz. Jeśli wchodzisz w interakcje z innymi użytkownikami lub rejestrujesz się za pośrednictwem usługi mediów społecznościowych strony trzeciej, Twoje kontakty w usłudze mediów społecznościowych strony trzeciej mogą zobaczyć Twoje imię i nazwisko, profil, zdjęcia i opis Twojej aktywności. Podobnie inni użytkownicy będą mogli przeglądać opisy Twojej aktywności, komunikować się z Tobą i przeglądać Twój profil.

Przechowywanie Twoich danych osobowych

Firma będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu przestrzegania obowiązujących przepisów), rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Firma zachowa również Dane dotyczące użytkowania do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas.

Przekazywanie Twoich danych osobowych

Twoje dane, w tym dane osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza Twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, w której przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, a następnie przesłanie przez Ciebie takich informacji oznacza zgodę na to przeniesienie.

Firma podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane w bezpieczny sposób i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, oraz że żadne przekazywanie Twoich danych osobowych do organizacji lub kraju nie będzie miało miejsca, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoich danych i innych danych osobowych.

Ujawnienie Twoich danych osobowych

Transakcje biznesowe

Jeśli Firma jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane. Poinformujemy Cię, zanim Twoje dane osobowe zostaną przeniesione i będą podlegać innej Polityce prywatności.

Egzekwowanie prawa

W pewnych okolicznościach Firma może być zobowiązana do ujawnienia Twoich Danych Osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania władz publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Inne wymagania prawne

Firma może ujawnić Twoje Dane Osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, aby:

 • Przestrzegaj zobowiązań prawnych
 • Chroń i broń praw lub własności Firmy.
 • Zapobiegaj lub badaj możliwe wykroczenia w związku z Usługą
 • Chroń przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne sposoby ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Twoje prawa stanu Kalifornia do prywatności (prawo stanu Kalifornia dotyczące Shine the Light)

Zgodnie z sekcją 1798 kodeksu cywilnego stanu Kalifornia (ustawa California’s Shine the Light) mieszkańcy Kalifornii, którzy nawiązali z nami stosunki biznesowe, mogą raz w roku zażądać informacji na temat udostępniania ich danych osobowych stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego. / p>

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na mocy prawa California Shine the Light i jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Kalifornijskie prawa do prywatności dla nieletnich użytkowników (paragraf 22581 kodeksu biznesowego i zawodowego stanu Kalifornia)

Sekcja 22581 Kodeksu biznesu i zawodów Kalifornii umożliwia mieszkańcom Kalifornii poniżej 18 roku życia, którzy są zarejestrowanymi użytkownikami witryn internetowych, usług lub aplikacji, żądanie i uzyskanie usunięcia treści lub informacji, które opublikowali publicznie.

Aby zażądać usunięcia takich danych, a jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej, podając adres e-mail powiązany z Twoim kontem.

Pamiętaj, że Twoja prośba nie gwarantuje całkowitego ani kompleksowego usunięcia treści lub informacji opublikowanych online oraz że prawo może nie zezwalać lub wymagać usunięcia w pewnych okolicznościach.

Linki do innych witryn internetowych

Nasza usługa może zawierać linki do innych witryn internetowych, które nie są obsługiwane przez nas. Jeśli klikniesz łącze strony trzeciej, zostaniesz przekierowany do witryny tej osoby trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Cię e-mailem i / lub wyraźnym powiadomieniem w naszej usłudze, zanim zmiana zacznie obowiązywać, i zaktualizujemy datę ostatniej aktualizacji u góry niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności obowiązują, gdy zostaną opublikowane na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami: